Dezynfekcja PDF Drukuj Email

Dezynfekcja - (fr. désinfection z dez- infekcja łc. infectio) med., technol. niszczenie wszelkich form drobnoustrojów chorobotwórczych przez działanie środkami chemicznymi (np. roztworami, emulsjami bakteriobójczymi) lub fizycznymi (np. wysoka temperatura, promieniowanie) w celu przeciwdziałania zakażeniu.